اورینت آنتی فویل

مورد استفاده :برای کار همزمان با اورینت و کاغذ دیسکو مصرف می شود

رنگ اورینت از رنگ های پرکاربرد برای چاپ سیلک می باشد 

در زبان ژاپنی اورینت به معنای سفید می باشدورنگ اورینت فقط سفید می باشد. برای ساخت انواع رنگ ها معمولا رنگ اورینت را با رنگ پیکمنت مخلوط میکنند و به طیف مورد نظرمی رسند.
کاربرداین رنگ برای چاپ بر روی اقلام زیر است:

  • منسوجات
  • پارچه
  • پوشاک
  • کارتن
  • مقوا