اورینت اکسپرس 600(Water Base،پایه آب )

رنگهای پایه آب مخصوص چاپ پارچه هستند که رنگ اورینت ، پلاستیک ، پیکنمت ، پفکی بیشترین مصرف را دارند.

این رنگ پایه آب بوده و دارای کیفیت بالای چاپ می باشد

اورینت حالت خمیری داشته و مثل رنگ های دیگر شل نمی باشد .

استفاده از این رنگ نیاز به تجربه داشته و باید قلق آن دست چاپ زن باشد .

در چاپ روی پارچه که با رنگ های دیگر کیفیت پایینی به وجود می آید و در اصل رنگ روی پارچه نمی نشیند یکی از گزینه ها رنگ اورینت می باشد که برای چاپ پارچه مناسب است .