اورینت 2012(Water Base،پایه آب )

در دو نوع موجود می باشد:

  • زیرکار
  • روکار 

مزایا:

  • پوشش بالا
  • ثبات بالا در شستشو
  • مراقبت بالا
  • کشسانی مناسب
  • و قیمت مناسب نسبت به مشابه خارجی
  • هنگام کار در داخل شابلون گرفتگی نمی دهد