برلیانت

برلیانت مشابه خارجی وایرانی نداردوتنها بیس حاوی دانه های اکلیل می باشدکه قابلیت رنگ پذیریی (جوهر خور )دارد

خود برلیانت درر حالت نرمال به شما یک شیر نقره ای اکلیلی می دهد که با اضافه کردن انواع رنگ جوهر می توانید طیف وسیعی از اکلیل های رنگی را ایجاد کنید.