لاک حساس تیراژه

در سه نوع مختلف موجود است

  • آبی معمولی
  • آبی دیازو
  • صورتی سوپر

نحوه ترکیب و ساخت لاک حساس :

معمولا لاک حساس به ترکیب یک به ده با داروی حساس ترکیب میشود که ده واحد لاک و یک واحد داروی حساس ترکیبشان میتواند مسمر ثمر باشد.

امولسیون های حساس توسط سازندگان مختلفی تولید گردیده و محصول هر یک از نظر اقتصادی و فنی دارای ویژگی معینی است .
امولسیون های ارزان قیمت تر برای مواردی است که دقت و صافی خطوط کناره در استنسیل و نیز دوام آن در مقایسه با قیمت از اهمیت کمتری برخوردار باشد . چنانچه کیفیت کار چاپی از نظر درجه وضوح ، سیر و روشنی رنگ و نیز دوام استنسیل مورد توجه باشد لازم است انواع مرغوب امولسیون مصرف شود .