اورینت گلد(Water Base،پایه آب )

در سه نوع زیرکار ،روکار و New موجود می باشد

اورینت گلد زیر کار و Newبرای چاپ سفید روی پارچه های تیره واورینت گلد روکار جهت رنگی کردن استفاده می شوند.

مزایا:پوشش بالا ،ثبات در شستشو،و قیمت مناسب نسبت به مشابه خارجی و کیفیت بالاتر