اورینت سیلیکون(Water Base،پایه آب )

در دو نوع زیرکار ،روکار موجود می باشد

مزایا:ثبات در شستشو،مراقبت بالا ،کشسانی مناسب ،و قیمت مناسب نسبت به مشابه خارجی هنگام کار در شابلون کار نمی کند