پودر برداشت بیرنگ(Water Base،پایه آب )

در سه نوع با کار آیی های مختلف موجود می باشد

مزایا:کارآیی بسیار بالا ،و قیمت مناسب ،بوی کم ودر نوع ارگانیک کاملا بدون بو می شود

پودر برداشت در دو نوع با بو و بدون بو موجود می باشد